WITAMY!
Pozostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy wyliczenie wartości systemu Autotracker dla Twojej floty
POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH
Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Chcemy, aby Twoje doświadczenia internetowe były jak najbardziej przyjemne i użyteczne, abyś czuł się komfortowo korzystając z bogactwa informacji, narzędzi i możliwości, jakie oferuje Internet.
Dane osobowe zbierane podczas rejestracji (lub w dowolnym innym momencie) są wykorzystywane przede wszystkim w celu dostosowania Produktów lub Usług do potrzeb użytkownika. Twoje dane nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Jednakże, możemy częściowo ujawnić dane osobowe w szczególnych przypadkach opisanych w „Zgodzie na przekazanie".
JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE NA STRONIE
Na stronie zbierane są adresy e-mail dla łączności z klientami, a także dodatkowo wszelkie dane kontaktowe, które klient chce podać.
W JAKIM CELU GROMADZONE SĄ DANE
Twoje imię i nazwisko jest wykorzystywane do osobistego kontaktu z Tobą, a Twój adres e-mail jest wykorzystywany do wysyłania Ci newsletterów, biuletynów, przydatnych materiałów, ofert handlowych.

Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest spełnienie wymogów prawnych. Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail będą przechowywane na bezpiecznych serwerach i wykorzystywane zgodnie z powyższą polityką prywatności.

Możesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail i usunąć swoje dane kontaktowe z naszej bazy danych w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji dołączony do każdej wiadomości e-mail.
W JAKI SPOSÓB TE DANE SĄ WYKORZYSTYWANE
Używamy plików cookies (ciasteczek) oraz danych o odwiedzających z Google Analytics.

Dane te gromadzą informacje o działaniach odwiedzających stronę w celu poprawy jej zawartości, zwiększenia jej funkcjonalności, a w rezultacie generowania wysokiej jakości treści i usług dla osób odwiedzających.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokowała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię, gdy plik cookie jest wysyłany. Należy pamiętać, że niektóre funkcje i usługi mogą nie działać prawidłowo.
W JAKI SPOSÓB DANE TE SĄ CHRONIONE
W celu ochrony Twoich danych osobowych stosujemy szereg administracyjnych, zarządczych i technicznych środków bezpieczeństwa. Nasza firma przestrzega różnych międzynarodowych standardów kontroli dotyczących transakcji z wykorzystaniem danych osobowych, które obejmują szczególne środki kontroli mające na celu ochronę informacji gromadzonych online.
Nasi pracownicy są przeszkoleni, aby rozumieć i przestrzegać tych kontroli oraz są zaznajomieni z naszą Informacją o prywatności, zasadami i wytycznymi.
Jednakże, podczas gdy my staramy się zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, Ty również musisz podjąć kroki w celu ochrony swoich danych.
Zachęcamy do podjęcia wszelkich środków ostrożności podczas korzystania z Internetu. Usługi i strony internetowe, które tworzymy, zawierają zabezpieczenia chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą kontrolowanych przez nas informacji.
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać integralność i bezpieczeństwo naszej sieci i systemów, nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną bezprawnym działaniom oszustów.
Jeśli zmienimy niniejszą politykę prywatności, możesz przeczytać o zmianach na tej stronie lub, w szczególnych przypadkach, otrzymać powiadomienie na swój adres e-mail.
ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, Administracja zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, których udzielenie może być w inny sposób domniemane, oraz zrzeka się odpowiedzialności w odniesieniu do Strony, Zawartości i ich wykorzystania.
W żadnym wypadku Administracja strony nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody pośrednie wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania informacji na tej stronie lub na jakiejkolwiek innej stronie, do której prowadzi hiperłącze z naszej strony, wystąpienia zależności, utraty wydajności, utraty zatrudnienia lub przerwania zatrudnienia, jak również przerwania nauki w instytucjach edukacyjnych, za jakiekolwiek utracone zyski, przerwy w działalności gospodarczej, utraty programów lub danych w systemach informatycznych Użytkownika lub w inny sposób powstałe w związku z dostępem, korzystaniem lub niemożnością korzystania ze Strony, Zawartości lub jakiejkolwiek strony internetowej, do której odnośnik znajduje się na Stronie, lub niedziałania, błędu, pominięcia, przerwy, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, wirusa komputerowego lub awarii systemu, nawet jeśli Administracja zostanie wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z zasadami prawa polskiego.
Użytkownik zgadza się, że zasady i prawa ochrony konsumentów nie mogą mieć zastosowania do jego korzystania z Witryny, ponieważ nie świadczy usług za wynagrodzeniem.
Korzystając z tej strony potwierdzasz swoją akceptację "Zrzeczenia się odpowiedzialności" i ustalonych zasad oraz przyjmujesz wszelką odpowiedzialność, która może być przez Ciebie poniesiona.
KONTAKTY
2020 Autotracker Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykorzystanie materiałów wideo i zdjęć jest zabronione
MENU
MONITORUJ SWOJĄ FLOTĘ SAMOCHODOWĄ
NA TELEFONIE KOMÓRKOWYM LUB KOMPUTERZE
AUTOTRACKER SP. Z O.O.
ul. T.Chałubińskiego 9 lok. 2
02-004 Warszawa
NIP: 7010898704
REGON: 382157263