Główne możliwości systemu

 

Pakiet pokładowy Autotracker, składający się z urządzenia telemetrycznego, anteny i dodatkowych czujników instalowany jest w samochodzie a otrzymywana informacja z satelity systemu GPS określa lokalizację, prędkość środka transportu, stan czujników (opcjonalnie), zapamiętuje te dane z informacją o czasie i przekazuje za pomocą sieci telefonii komórkowej standardu GSM do centrum przechowywania i przetwarzania danych.

 

 

 

Dostęp do systemu odbywa się poprzez sieć Internet, miejsce pracy użytkownika dostępne jest za pomocą dowolnej współczesnej przeglądarki internetowej, dlatego ilość i lokalizacja miejsc pracy jest nieograniczona.

 

 

System Autotracker pozwala obsłużyć następujący zakres:

 • zapewnienie stałej kontroli lokalizacji i stanu środków transportu w czasie rzeczywistym;
 • kontrola przemieszczania się transportu przez dowolny okres czasu od momentu instalacji systemu (do 5-ciu lat);
 • kontrola zużycia paliwa na podstawie danych rzeczywistych;
 • możliwość zdalnego zarządzania poszczególnymi modułami środka transportu;
 • gromadzenie danych statystycznych w celu raportowania i efektywnego planowania;
 • kontrola niewłaściwego wykorzystania transportu;
 • tworzenie raportów zarówno dla poszczególnych środków transportu i ich grup, jak i dla całej floty jako całości.
 

Dodatkowe możliwości systemu

 

 

Dla współczesnych środków transportu, wyposażonych w silnik sterowany elektronicznie (ECU) istnieje możliwość połączenia z CAN-bus w celu otrzymania szczegółowego zbioru danych, zawierającego:

 

 

 • ilość zużytego paliwa;

 • poziom paliwa w zbiorniku (zwykle dane standardowego czujnika zużycia paliwa środka transportu są mniej dokładne niż dane pojemnościowego czujnika zużycia paliwa);

 • odczyty licznika kilometrów i prędkościomierza;

 • obroty robocze, temperatura silnika itd.

 

 

Ponadto system pozwala:

 • wykonywać podłączenie różnych czujników, w tym:
  • czujników otwarcia drzwi przedziału ładunkowego;
  • czujników masy i obciążenia na oś;
  • identyfikatorów pracy mechanizmów wspomagających;
  • czujników obliczania potoku pasażerów;
  • czujników temperatury, wilgotności, zawartości CO2.
 • podłączać, po dodatkowym uzgodnieniu, urządzenia:
  • kasy fiskalne;
  • czytniki kodów kreskowych, kodów QR i kart elektronicznych;
  • urządzenia do obliczania czasu pracy, kontroli dostępu i identyfikacji personelu;
  • urządzenia do ostrzegania, wyświetlania informacji i reklamy (w tym geolokalizacji).
 
 • zarządzać urządzeniami pomocniczymi, takimi jak:

  • blokada rozrusznika lub pompy paliwa;

  • system blokowania otwartych drzwi.