Kontrola transportu i przewozu ładunkówSystem monitorowania GPS Autotracker oferuje specjalne rozwiązania firmom – właścicielom pojazdów do przewozu ładunków na duże odległości i przewoźnikom międzynarodowym. System pozwala kontrolować lokalizację Państwa środka transportu lub stanu ładunków w kontenerze (ładowni).

 

GPS monitoring magistralich przewozów

Autotracker – to system kontroli samochodów ciężarowych, który daje pełną kontrolę nad transportem, jego przemieszczaniem i niedozwolonym przestojem, a co za tym idzie, znacznie obniża koszty transportu.

 

Oprócz obowiązujących na chwilę obecną parametrów kontrolnych paliwa w zbiorniku, przy pomocy alternatywnego czujnika poziomu paliwa, klient może również otrzymać:

  • dane z tachografu pojazdu, obsługującego międzynarodowy format wymiany danych;

  • telemetryczne urządzenie z dwoma kartami SIM do pracy w roamingu (za granicą) w czasie rzeczywistym, co pozwala znacznie obniżyć koszty przejazdów międzynarodowych;

  • automatyczne przejście sprzętu w tryb czarnej skrzynki dla środków transportu, które opuszczają granice kraju;

  • żądanie podania współrzędnych środka transportu w dowolnym czasie;

  • informacje z CAN-bus pojazdu, na podstawie parametrów, które są w nim obecne (takie jak: pełny czas pracy silnika, pełny przebieg środka transportu, pełne zużycie paliwa od momentu uruchomienia pojazdu, poziom paliwa w zbiorniku w procentach lub litrach, obroty silnika, temperatura płynu chłodniczego, prędkość środka transportu).