Służby komunalneSłużby komunalne odgrywają ważną rolę w życiu każdego miasta, a środki transportu wykorzystywane przez służby komunalne są bardzo ważnymi elementami tych służb (samochód służb gazowych, wodno-kanalizacyjnych, zasilania energetycznego, naprawy wind, zagospodarowania terenu, wywozu i sprzątania śmieci, sprzęt do usuwania śniegu itp.).

 

Tryb pracy specjalnego transportu służb komunalnych wymaga osiągnięcia maksymalnego współczynnika wykorzystania istniejącego sprzętu i zmniejszenie budżetu na obsługę. W osiągnięciu takiego efektu może pomóc wdrożenie pakietu oprogramowania i sprzętu Autotracker.

 

 

Monitoring GPS służby komunalne

Dyspozytor będzie w stanie operacyjnie określić najbliższy dostępny środek transportu do wykonania tego lub innego zadania, efektywnie stworzyć optymalną trasę, kontrolować ilość paliwa i czas spędzony w pracy, zgrać dane ze standardowych lub dodatkowych czujników pojazdu. W przypadku wystąpienia niestandardowej sytuacji załoga może użyć przycisku alarmowego.

 

Przetwarzając dane statystyczne dostarczone przez pakiet oprogramowania Autotracker można określić optymalną ilość niezbędnego sprzętu, uzyskać wiarygodne raporty z wykonanej pracy i zużytego paliwa, ułatwić planowanie budżetu i wiele więcej.

 

Pakiet programowo-sprzętowy Autotracker pozwala:

  • skrócić czas reagowania;

  • obniżyć koszty obsługi sprzętu;

  • określić optymalną wielkość floty;

  • zapobiegać kradzieży materiałów pędnych i smarów;

  • GPS monitoring techniki komunalnych służb

  • zapobiegać niepożądanemu wykorzystaniu sprzętu;

  • kontrolować lokalizację pojazdów w określonej strefie;

  • zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo załogi;

  • otrzymać informację z czujników pojazdów;

  • kontrolować wykonywanie prac.