Kontrola paliwa na stacji paliwSystem monitorowania Autotracker zapewnia możliwość realizowania w czasie rzeczywistym precyzyjnej kontroli poziomu paliwa i jego transportowanej ilości w stacjonarnych zbiornikach paliwa stacji paliw i w cysternach. Aby uzyskać całkowitą kontrolę nad zużyciem paliwa w przedsiębiorstwie konieczne jest monitorowanie całego łańcucha odbiorców paliwa od magazynów ropy naftowej i stacji paliw do cysterny mobilnej i konsumenta końcowego – środka transportu. Kontrola dostawy paliwa na własną stację paliw przedsiębiorstwa przeprowadzana jest przy użyciu precyzyjnych urządzeń ultradźwiękowych lub pojemnościowych czujników poziomu paliwa. Następnie wprowadzenie paliwa z dozownika do środka transportu przedsiębiorstwa odbywa się przy użyciu urządzenia odczytu sygnału z eksploatacyjnego czujnika kolumny i przedstawieniu tych danych w trybie czasu rzeczywistego dyspozytora.

 

Zamontowany w zbiorniku paliwa ultradźwiękowy wskaźnik poziomu lub czujnik pojemnościowy poziomu paliwa, obsługiwany dodatkowo przez areometr i czujnik temperatury, umożliwia kontrolę poziomu i ilości paliwa w zbiorniku z dopuszczalnym błędem 1mm, co w większości zbiornikach wynosi mniej niż 10l.

 

Na cysternie lub dystrybutorze paliwa montowane jest urządzenie odbioru sygnału w celu usunięcia danych standardowego czujnika przepływu. Zamontowanie duplikatu przepływomierza okazało się nieskuteczne ze względu na stałą rozbieżność danych ze standardowym czujnikiem dozownika. Każdy kierowca posiada specjalną kartę – identyfikator, bez aktualizacji której paliwo nie jest dostarczane ze stacji paliw lub cysterny (za pomocą zaworu elektromagnetycznego). Informacja o miejscu, czasie, odbiorcy paliwa, ilości transportowanego paliwa w czasie rzeczywistym przesyłana jest do dyspozytora. Następnie dokonywane jest automatyczne sprawdzenie ilości przelanego paliwa ze stacji paliw i trafiającego do zbiornika środka transportu (jeśli jest on wyposażony w czujnik poziomu paliwa) i jeśli rozbieżności przekraczają wcześniejsze ustalenia, to zostaną o tym zawiadomione osoby upoważnione.

 

 

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu ewidencji paliwa od zarejestrowania do zużycia w środku transportu, pozwala:

  • Minimalizować straty podczas przyjmowania paliwa na własnej stacji paliw od dostawcy (temperatura i inne zagrożenia).

  • Wyeliminować nadużycia personelu na etapie przechowywania i dostarczania paliwa do cysterny.

  • Wyeliminować możliwość „niedolewania” paliwa na etapie tankowania poprzez końcowych odbiorców w wyniku porozumienia pomiędzy tankowcem a kierowcą.

  • Stworzyć pełen system kontroli paliwa na wszystkich etapach wykorzystywania w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.