DystrybucjaGPS monitoring dystrybucyjnego transportu

Dla firm, które dystrybułują towary od producenta do konsumenta końcowego, kluczowe znaczenie ma terminowość dostawy, sposób transportu i bezpieczeństwo ładunku. W nowoczesnych warunkach skomplikowaną działalność logistyczną ciężko jest sobie wyobrazić bez wykorzystania technologii GPS.

 

Nasze przedsiębiorstwo oferuje opracowany w dziesiątkach przedsiębiorstw logistycznych produkt dla firm dystrybucyjnych, składający się z pakietu oprogramowania i sprzętu.

 

Część oprogramowania, oprócz zwykłych funkcji systemu nawigacji satelitarnej, zawiera:

 • Moduł do nanoszenia własnych obiektów na mapę elektroniczną (centrów dystrybucji, magazynów, punktów sprzedaży klientów itd.) w celu późniejszej kontroli wizyt w zaplanowanych obiektach według czasu, kolejności i innych parametrów.

 • Moduł układania tras zarówno w bazie adresowej jak i według naniesionych obiektów własnych, z opcjonalnym modułem porównującym trasę planowaną i rzeczywistą z przebiegiem, czasem, odwiedzonymi obiektami itp.

 • System zawiadamiania służb ratunkowych o opóźnieniu w zaplanowanym harmonogramie odwiedzenia stref rozładunku/załadunku oraz za określony przedział czasu.

 

Część sprzętowa systemu dysponowania składa się z:

 • Urządzenia GPS Autotracker do określania lokalizacji, prędkości, przebiegu trasy, a także wypełnia funkcje zdawczo-odbiorcze.

 • Czujnik poziomu paliwa (opcjonalnie) do określania dynamiki zmiany poziomu paliwa w zbiorniku, tankowań, przecieków, średniego zużycia paliwa.

 • Czujnik otwarcia/zamknięcia przedziału ładunkowego (opcjonalnie) do podwyższenia bezpieczeństwa przewozów (przy otwieraniu przedziału ładunkowego poza strefą załadunku/rozładunku działa system zawiadamiania za pośrednictwem SMS lub w inny sposób).

 • Czujnik temperatury, kontrola motogodzin pracy kompresora chłodni (do kontrolowania temperatury trybu transportu produktów łatwo psujących się, kontrola zużycia paliwa odpisana na funkcjonowanie sprzętu chłodniczego). Dostarcza informacje o temperaturze ładunku, czasie pracy kompresora chłodni, przebiegu z pracującym i wyłączonym kompresorem chłodni.

 • Funkcja monitoringu (składająca się z wideorejestratora, dodatkowej pamięci i mocy, wideokamery z podświetleniem IR, sygnalizacją dźwiękową) z zadaniem kontroli, na przykład procesu rozładowania towaru, zapobieganie kradzieży, kontrola trybu przewozu i innych parametrów.

 • GPS monitoring dystrybucyjnego transportu

 • Dziesiątki możliwych wariantów kontroli załadunku/rozładunku sypkich, płynnych i innych rodzajów ładunków dla samochodów do przewozu paszy, samochodów do przewozu paliw, samochodów do przewozu gazów i innego sprzętu.

 

Wykorzystywanie systemu dysponowania transportu Autotracker do planowania i kontroli rozwożenia towarów pozwala osiągnąć następujące rezultaty:

 • Obniżenie kosztów (według zgromadzonego doświadczenia o 10-25%) na funkcjonowanie systemu dostaw towarów poprzez ulepszenie planowania tras, wyeliminowanie kradzieży materiałów pędnych i smarów oraz niewłaściwego korzystania z transportu.

 • Zwiększenie terminowości dostawy ładunków poprzez wykorzystanie systemu do zawiadamiania dyspozytora o możliwości opóźnienia w harmonogramie rozwozu, przekroczenie zaplanowanego czasu załadunku/rozładunku.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa transportu i ochrony ładunków, możliwość śledzenia procesu załadunku/rozładunku, terminowe alarmowanie o możliwości rozładunku towaru poza zaplanowaną strefą.