Transport pasażerskiWykorzystanie systemu nawigacji satelitarnej transportu pasażerskiego Autotracker daje możliwość zwiększenia efektywności zarządzania flotą, wyeliminowania niewłaściwego korzystania ze środka transportu, znacznego obniżenia kosztów eksploatacji, optymalizację zużycia i prędkości pojazdów na trasach, podwyższenia efektywności ekonomicznej poprzez zwiększenie poboru opłat za przejazd bez zmniejszenia przepustowości środków transportu, zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

 

System przeznaczony jest do wizualnego monitorowania lokalizacji transportu, natychmiastowego zawiadomienia dyspozytora o opóźnieniu w harmonogramie ruchu, z wyświetleniem dodatkowego raportu, podłączonego do taboru zarządzanego zdalnie, a także sporządzania raportów dynamicznych i statystycznych. System zakłada zróżnicowanie praw dostępu i różnych funkcji dla użytkowników oprogramowania. Istnieje możliwość wprowadzenia miejskich/międzynarodowych tras i przystanków transportu by umożliwićsporządzenie chronomapy trasy, a także zapisu odchyleń od trasy, naruszenia harmonogramu.

 

Oprócz wyżej wskazanych, rozwiązań, system dysponowania transportu pasażerskiego może zapewnić następujące dodatkowe możliwości:

 • możliwość podziału środków transportu według tras;

 • możliwość podziału kierowców według środków transportu;

 • interfejs, pozwalający podtrzymywać kontakt głosowy lub inny z kierowcą;

 • raportowanie czasu pracy załogi;

 • raportowanie o sytuacjach wyjątkowych i odchyleniach od tras, naruszeniach harmonogramu;

 • raportowanie o liczbie przewiezionych pasażerów w kontekście ATP/trasa/autobus, a także o odpowiednich wskaźnikach finansowych;

 • raportowanie o rentowności poszczegółowych tras.

 

Urządzenie GPS oprócz wykonywania swoich podstawowych funkcji – określenia lokalizacji środka transportu (ŚT) i przekazania tych danych na serwer w trybie czasu rzeczywistego, pozwala kontrolować nieograniczoną ilość parametrów pracy środków transportu, a także podłączać różne zewnętrzne czujniki i urządzenia, w szczególności Taksometry do uzyskiwania danych w trybie czasu rzeczywistego w centrum dyspozytorskim.

 

Zastosowanie czujników potoku pasażerskiego (podczerwień lub kontakt typu „stopień”) pozwala uzyskać dokładność w określeniu rzeczywistej ilości pasażerów z dokładnością do 10-15%. Taka informacja oraz funkcja „wykrycia” przejazdu (czasami kierowcy próbują ukryć ostatni przejazd, powołując się na brak pasażerów) umożliwia osiągnięcie znacznego wzrostu rentowności przewozów.

 


Wdrożenie systemu monitoringu w transporcie publicznym, otwiera możliwości kontroli:

 • ilości środków transportu na trasie;

 • jazda zgodnie z trasą;

 • przestrzegania odstępu w ruchu;

 • przestrzegania ograniczeń prędkości.

Daje także możliwość wprowadzenia rozliczenia ilości przewiezionych pasażerów i systemu elektronicznej opłaty za przejazd, co pozwoli:

 • w pełni kontrolować przepływy finansowe;

 • opłacać usługi przewoźników za rzeczywiście transportowanych pasażerów;

 • otrzymywać rzetelne informacje o potoku pasażerów;

 • optymalnie rozprowadzać istniejącą flotę po trasach;

 • elastycznie podchodzić do licencjonowanych tras;

 • posiadać rzetelną informację o ilości przewiezionych pasażerów kategorii ulgowych;

 • kontrolować poziom opłaty za przejazd, zarówno ogólnie, jak i w kontekście trasy/ATP.