Sprzęt budowlany, górniczy i specjalistycznyKontrola GPS sprzętu budowlanego

Sprzęt budowlany, górniczy i specjalistyczny stanowi dużą klasę różnorodnych środków transportu i urządzeń, wykorzystywanych w wielu dziedzinach działalności gospodarczej – w budownictwie, górnictwie, transporcie ładunków, przemyśle, organizacji gospodarki magazynowej i w wielu innych.

 

Specyfika dziedziny zarządzania sprzętem specjalistycznym związana jest z wysokimi obciążeniami i ekstremalnymi warunkami pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na zużycie paliwa, lokalizację sprzętu i tryb pracy modułów i urządzeń.

 

Monitorowanie GPS sprzętu specjalnego

Wdrożenie systemu monitoringu GPS Autotracker pozwala zdalnie kontrolować sprzęt budowlany i specjalistyczny, znajdujący się na zewnętrznych obiektach. Dyspozytor może kontrolować zakres pracy sprzętu (ilość „kursów”, ilość wciągnięć wysięgnika żurawia, miejsca rozładunku/załadunku i wiele innych parametrów), a także trasy przejazdu w transporcie ładunku. Dokładne ustalenie czasu pracy sprzętu (motogodzin) pomaga w liczeniu zakresu wykonanych prac, kalkulacji wynagrodzeń i eliminuje nieautoryzowane użycie sprzętu.

 

Przy obecnym koszcie materiałów pędnych i smarów, kwestia kontroli paliwa jest niezwykle istotna, a ekstremalny charakter i intensywność prac utrudnia możliwość określenia norm zużycia paliwa.

Monitorowanie GPS sprzętu specjalnego

Problem z kontrolą paliwa został rozwiązywany poprzez zamontowanie czujników poziomu paliwa, dzięki którym zawsze będą znali Państwo pozostałą ilość paliwa w zbiorniku, a także ile paliwa zostało wykorzystane w określonym czasie.

 

Dzięki współczesnemu systemowi monitoringu transportu można generować optymalne raporty, oparte na danych otrzymanych z czujników zamontowanych w wytypowanych sprzętach należących do przędsiębiorstwa.

 

Pakiet oprogramowania i sprzęt kontroli GPS Autotracker pozwala realizować następujące zadania:

  • kontrola zakresu wykonanych prac;

  • kontrola zużycia paliwa i materiałów pędnych oraz smarów;

  • kontrola pracy węzłów sprzętu specjalistycznego (obroty mieszalnika, ilość wciągnięć wysięgnika żurawia, kontrola nacisku na oś, inne wskaźniki);

  • kontrola ilości przewiezionych ładunków (nasypowe materiały budowlane, śmieci budowlane);

  • Monitoring GPS sprzętu budowlanego i górniczego

  • kontrola lokalizacji pojazdu w określonej strefie (załadunek/rozładunek poza ustalonymi obszarami);

  • kontrola ruchu i przystanków;

  • automatyczne liczenie ilości stałych „kursów” w kopalni lub na placu budowy;

  • kontrola harmonogramu podstawiania pojazdów pod załadunek/rozładunek.