Efekt ekonomiczny od wprowadzenia kontroli paliwa

 

Główne zadanie każdego systemu kontroli paliwa — oszczędzanie.
Oszczędzanie czasu, oszczędzanie auta, oszczędzanie paliwa.


Jak ustalić stopień oszczędzania,
innymi słowami efekt wprowadzenia podobnych systemów?
Coś przy pomocy prostej arytmetyki

 • Na przykład, macie do swojej dyspozycji samochód ciężarowy
 • W miesiącu średnio pokonuje 8000 kilometrów
 • Spala 35 litrów paliwa na 100 kilometrów

 • Samochód zużywa 2800 litrów oleju napędowego na miesiąc


Koszt paliwa (dzisiejsza cena) prawie:


Obniżka tych kosztów o 10% da efekt ekonomiczny:

 • na miesiąc
 • czy
 • na rok

To tylko na jednym samochodzie. Na jednym tylko paliwie.


 

Kontrola paliwa

 

 • W warunkach stałego wzrostu cen na paliwo coraz bardziej aktualnym staje się pytanie zapobiegania kradzieży i efektywnego systemu kontroli jego użycia.

   

 

Instalacja wysoko precyzyjnego czujnika poziomu paliwa (czy dwóch czujników, w wypadu jeżeli są dwa baki, czy konstrukcja zbiornika nie pozwala pełnowartościowo kontrolować zmianę poziomu paliwa jednym czujnikiem) daje możliwość obserwować w czasie realnym i kontrolować przy pomocą oprogramowania My Autotracker:

 • zmianę ilości paliwa w baku;
 • miejsce, czas i objętość tankowania (zlewania);
 • ilość tankowań (zlewania) przez pewien czas i ich objętość;
 • rozliczeniowe zużycie paliwa.

W wypadkach kiedy czujnik poziomu paliwa jest niewystarczający dla pełnowartościowej kontroli użycia paliwa pojazdem w różnych reżymach eksploatacji czy konstrukcja baku (baków) paliwowego nie pozwala wyposażyć pojazd dodatkowym czujnikiem poziomu paliwa, docelowo należy instalować czujnik wydatku paliwa. Czujnik wydatku paliwa pozwala w zależności od konstrukcji systemu paliwowego kontrolować albo tylko podawanie paliwa do silnika albo i podawanie, i zwrot (system paliwowy typu Common Rail), co daje możliwość obliczać momentalny wydatek paliwa i ogólny wydatek paliwa za podróż/ pewien okres. Czujnik wydatku paliwa jest doroższy w porównaniu do czujnika poziomu paliwa, skomplikowany w instalowaniu i obsłudze.

Jest możliwość wspólnej instalacji czujnika wydatku paliwa i czujnika poziomu paliwa, w takim wypadku system daje najpełniejsze dane o zużyciu paliwa.